Per 1. september 2014 gikk daglig leder gjennom nesten 25 år Anne Sofie Hjort Francke av med pensjon. Ny daglig leder Inger E. Solem ivaretar ansvaret for bestillinger og daglig drift av huset fremover.