Nyheter fra Schafteløkken

Ny daglig leder

Per 1. september 2014 gikk daglig leder gjennom nesten 25 år Anne Sofie Hjort Francke av med pensjon.

Ny daglig leder Ingen E. Solem ivaretar ansvaret for bestillinger og daglig drift av huset fremover.

 

Ny hjemmeside – www.schaftelokken.no

Velkommen til våre nye sider på www.schaftelokken.no.

Her kan du finne informasjon om våre lokaler, arrangement og historien til Schafteløkken.

Bruk menyen til venstre for å navigere på siden og klikk gjerne «kontakt oss» dersom du har spørsmål.